Properes Activitats 2018


ASVICAF participarà amb els amics de Martorell en la seva trobada bianual de mòduls ferroviaris, els dies 28 i 29 d'Abril al Recinte Firal ca n'Oliveras.

 


* clic a la imatege per el redireccionament al lloc web