SALA AUDIOVISUAL

> Espai dedicat a audiovisuals, amb conexió a internet.

> Reproductor DVD HD.

> Equips de só alta fidelitat.